ЗВІТНІСТЬ

Звіт лікувально-профілактичного закладу

за 2016 рік

Чернігівська

райони Чернiгiвськоi обл.

Чернiгiвський

 

 

0 Форма у цілому (0)

Подають

Терміни подання

Форма №20

(Річна )

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ 10.07.2007 № 378

(Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом
МОЗ від 17.06.2013 511)

 

за погодженням

з Держстатом України

 

 

 

1. Лікувально-профілактичні заклади (підрозділи), що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України, - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні.

5 січня

 

2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт та керівники закладів іншого підпорядкування, форми власності – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської та Управлінню охорони здоровя  Севастопольської міських державних адміністрацій.

згідно з наказом управління охорони здоров’я

 

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій зведений звіт про заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, заклади іншого підпорядкування, форми власності – Міністерству охорони здоров'я України.

згідно з наказом

МОЗ

 

4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні – Державній службі статистики України.

15 квітня

 

 

 

Найменування організації-складача інформації Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної держадміністрації

Місцезнаходження 14000,м.Чернігів,вул.Івана Мазепи, 1-б

Коди організації-складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економічної діяльності

(КВЕД)

форми власності

(КФВ)

організаційно-правової

 форми

 (КОПФ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації

(КОДУ)*

 

1

2

3

4

5

6

7

02013290

7410136600

 

 

 

 

 

 

*Тільки для підприємств державної форми власності.


 

Заклад та його підрозділи

Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах

та лікувально-діагностичні структурні підрозділи

Таблиця 1001

 

 

1.0

Підліткове      1 

39.0

Дермато-венерологічне      1 

2.0

Пульмонологічне          

40.0

Відновного лікування          

3.0

Ревматологічне          

41.0

Профілактики          

4.0

Кардіологічне      1 

42.0

Пункт (відділення) невідкладної

5.0

Гастроентерологічне      1 

медичної допомоги:          

6.0

Ендокринологічне      1 

42.1

 дорослому населенню          

7.0

Алергологічне          

42.2

 дитячому населенню          

8.0

Інфекційне для дорослих      1 

43.0

Гематологічне          

9.0

Інфекційне для дітей      1 

44.0

Логопедичне          

10.0

Лікарського контролю над тими, що займаються фізичною культурою та спортом          

45.0

Фізіотерапевтичне      1 

46.0

Лікувальної фізкультури для дорослих      1 

11.0

Травматологічне (ортопедичне) для

дорослих      1 

47.0

Лікувальної фізкультури для дітей          

48.0

Голкорефлексотерапії          

12.0

Травматологічне (ортопедичне) для дітей          

49.0

Рентгенологічне      1 

13.0

Урологічне      1 

50.0

Комп’ютерної томографії          

14.0

Онкологічне       1 

51.0

Флюорографічне      1 

15.0

Стоматологічне (зуболікарське)      1 

52.0

Електрокардіографії та функціональної діагностики     2 

16.0

Зубопротезне      1 

17.0

Ортодонтичне          

53.0

Дистанційно-діагностичне          

18.0

Жіноча консультація          

54.0

Ендоскопії      1 

19.0

Акушерсько-гінекологічне      1 

55.0

Ультразвукової діагностики      1 

20.0

Оглядовий      1 

56.0

Гіпербаричної оксигенації          

21.0

Центр планування сімї та репродукції

людини          

57.0

Переливання крові          

58.0

Відділення нефрології та діалізу          

22.0

З медичної генетики (медико-генетична

консультація)          

59.0

Відділення гемосорбції          

60.0

Патолого-анатомічне          

23.0

Дитячі відділення (кабінети)      1 

61.0

Радіологічне (променевої терапії)          

24.0

Щеплення      1 

62.0

Статистики      2 

25.0

Офтальмологічне      1 

63.0

Відділення статистики у складі

26.0

Отоларингологічне      1 

оргметодвідділу          

27.0

Сурдологічне          

64.0

Соціально-правове          

28.0

Фтизіатричне          

65.0

Мануальної терапії          

29.0

Неврологічне      1 

66.0

Загальної практики (сімейної меди-

30.0

Психіатричне      1 

цини)      1 

31.0

Психотерапевтичне          

67.0

Імунологічне          

32.0

Психоендокринологічне          

68.0

Лабораторії:      1 

33.0

Наркологічне      1 

68.1

радіоізотопної діагностики          

34.0

Госпрозрахункове наркологічне          

68.2

клініко-діагностична      1 

35.0

Наркологічне для підлітків          

68.3

Бактеріологічна          

36.0

Анонімного лікування наркологічних

хворих          

68.4

серологічна          

68.5

Біохімічна          

37.0

Експертизи алкогольного сп’яніння          

68.6

цитологічна          

38.0

Антиалкогольної пропаганди та

профілактичної допомоги          

68.7

імунологічна          

68.8

генетична          


 

Пересувні

у тому числі для дітей  віком 0-17 років

 

уключно на 14   6  ліжок, у ньому

Таблиця 1002

лікувалось 15   7400  хворих, у тому

 

 

числі дітей віком 0-17 років включно

1.

Амбулаторії         

16   484 ; лікувалось хворих у

2.

Стоматологічні установки         

стаціонарі вдома 17   6909 ; денний

3.

Флюорографічні установки         

стаціонар для осіб з розладами психіки

4.

Клініко-діагностичні лабораторії         

та поведінки на 18        місць, у 

5.

Мамографічні установки         

ньому лікувалось осіб 19       ;

 

денний стаціонар для осіб з наркологічними

Інші підрозділи

розладами на 20        місць, у ньому

 

лікувалось осіб 21       ;  пансіонат

Таблиця 1003

для приїжджих хворих на 22       

 

місць; кількість хворих, яким надано

1.0

Аптека       

допомогу у відділенні термінової та

2.0

Молочна кухня       

планово-консультативної допомоги 23       ,

3.0

Пункт збору грудного молока       

у тому числі дітям віком 0-14 років включно 

4.0

Лікувально-трудові майстерні, усього       

24         , дітям віком 15-17 років

 

у тому числі для:

Включно 25         ; сільським жителям

4.1

осіб з розладами  психіки  та

(із п.23) 26         

 

поведінки       

 

4.2

осіб з наркологічними розладами       

 

4.3

хворих на туберкульоз       

Стоматологічні кабінети

5.0

Наркологічні фельдшерські пункти         

 

5.1

у тому числі на підприємствах промисло-

Таблиця 1005

 

Вості, сільського господарства, будівництва

 

 

     

При вищих навчальних закладах різних

 

 

рівнів акредитації та системи профтехосвіти

 

1       , загальноосвітніх навчальних

Стаціонари, пансіонати

закладах 2       ,промислових

 

підприємствах 3       .

Таблиця 1004

 

 

 

Самостійні відділення для інвалідів Великої Вітчиз-

 

няної війни 1        на 2        ліжок;

 

 відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Потужність (кількість відвідувань за зміну)

3   1  на 4   6  ліжок;

поліклініки (поліклінічного відділення)

наркологічні відділення 5       

 

на 6          ліжок, у тому числі при підпри-

 

ємствах  промисловості, сільського господарства, 

Таблиця 1006

будівництва 7        на 8        ліжок; 

 

кардіологічні відділення 9        на

1   1242 ,дитячої поліклініки 2       ,

10        ліжок;  відділення трансплантації

жіночої консультації 3       ,

11        на 12        ліжок;

диспансерного відділення (лікарні або

денний  стаціонар при амбулаторно-поліклінічному

диспансеру) 4       

закладі (підрозділі) на 13   99  ліжок,

 


 

Розділ I. Штати закладу на кінець звітного року

Таблиця 1100

Найменування посад

Номер рядка

Кількість посад у цілому в закладі

у тому числі в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації

Кількість фізичних осіб основних працівників у цілому в закладі на зайнятих посадах

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

А

Б

1

2

3

4

5

Лікарі, усього

1

159.50

146.75

93.50

86.25

119.00

   у тому числі:

   керівники закладів та їх

   заступники

2

6.00

6.00

3.00

3.00

6.00

   терапевти, усього

3

7.25

5.75

4.00

2.50

5.00

   у тому числі: дільничні

4

   

   

   

   

   

   цехової лікарської

   дільниці

5

   

   

   

   

   

    терапевти підліткові

6

   

   

   

   

   

    загальної практики-

    сімейної   медицини

7

36.75

34.00

36.75

34.00

24.00

    пульмонологи

8

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

9

   

   

   

   

   

    ревматологи

10

   

   

   

   

   

    кардіоревматологи

    дитячі

11

   

   

   

   

   

    кардіологи

12

2.25

2.25

1.25

1.25

2.00

    гастроентерологи

13

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

    у тому числі дитячі

14

   

   

   

   

   

    дієтологи

15

   

   

   

   

   

    нефрологи

16

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

17

   

   

   

   

   

    ендокринологи

18

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

    у тому числі дитячі

19

   

   

   

   

   

    алергологи

20

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

21

   

   

   

   

   

    гематологи

22

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

23

   

   

   

   

   

    інфекціоністи

24

3.75

3.25

1.75

1.25

2.00

    у тому числі дитячі

25

1.50

1.00

1.00

0.50

1.00

    фізіотерапевти

26

1.25

1.25

   

   

1.00

    лікарі з лікувальної

    фізкультури

27

   

   

   

   

   

    лікарі зі спортивної

    медицини

28

   

   

   

   

   

    лікарі з функціональної

    діагностики

29

3.00

3.00

   

   

2.00

    хірурги

30

14.50

11.75

3.25

3.25

9.00

    у тому числі дитячі

31

   

   

   

   

   

   хірурги серцево-судинні

32

   

   

   

   

   

   хірурги торакальні

33

   

   

   

   

   

   хірурги-проктологи

34

   

   

   

   

   

   ортопеди-травматологи

35

4.75

4.75

2.75

2.75

4.00

    у тому числі дитячі

36

   

   

   

   

   

 


 

Продовження таблиця 1100

Найменування посад

Номер рядка

Кількість посад у цілому в закладі

у тому числі в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації

Кількість фізичних осіб основних працівників у цілому в закладі на зайнятих посадах

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

А

Б

1

2

3

4

5

   урологи

37

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

   у тому числі дитячі

38

   

   

   

   

   

   нейрохірурги

39

   

   

   

   

   

   у тому числі дитячі

40

   

   

   

   

   

   анестезіологи

41

7.75

7.25

   

   

6.00

   у тому числі дитячі

42

   

   

   

   

   

   ендоскопісти

43

1.00

1.00

   

   

1.00

   онкологи

44

   

   

   

   

   

   у тому числі дитячі

45

   

   

   

   

   

   радіологи

46

   

   

   

   

   

   стоматологи

47

14.25

14.25

14.25

14.25

14.00

   у тому числі дитячі

48

   

   

   

   

   

   акушери-гінекологи

49

11.75

10.75

2.75

2.75

10.00

   у тому числі гінекологи

   дитячого та підліткового

   віку

50

   

   

   

   

   

   педіатри, усього

51

7.75

6.00

4.75

4.00

5.00

   у тому числі дільничні

52

4.75

4.00

4.75

4.00

4.00

   з них міських дільниць

53

   

   

   

   

   

   педіатри-неонатологи

54

1.50

1.50

   

   

1.00

   офтальмологи

55

3.50

3.50

2.00

2.00

4.00

   у тому числі дитячі

56

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

   отоларингологи

57

4.25

4.25

4.00

4.00

4.00

   у тому числі дитячі

58

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

   фтизіатри

59

   

   

   

   

   

   у тому числі дитячі

60

   

   

   

   

   

   невропатологи

61

4.75

4.00

1.75

1.00

2.00

   у тому числі неврологи 

   дитячі

62

0.25

   

0.25

   

   

   рефлексотерапевти

63

   

   

   

   

   

   психіатри

64

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

   у тому числі дитячі

65

   

   

   

   

   

   наркологи

66

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

   психотерапевти

67

   

   

   

   

   

   лікарі-психологи

68

   

   

   

   

   

   сексопатологи

69

   

   

   

   

   

   дерматовенерологи

70

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

   у тому числі дитячі

71

   

   

   

   

   

   патологоанатоми

72

   

   

х

х

   

   у тому числі дитячі

73

   

   

х

х

   

   бактеріологи

74

   

   

   

   

   

   лікарі-епідеміологи

75

   

   

   

   

   

   токсикологи

76

   

   

   

   

   

   лікарі-лаборанти

77

1.25

1.25

1.25

1.25

   

 


 

Продовження таблиці 1100

Найменування посад

Номер рядка

Кількість посад у цілому в закладі

у тому числі в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації

Кількість фізичних осіб основних працівників у цілому в закладі на зайнятих посадах

штатних

зайнятих

штатних

зайнятих

А

Б

1

2

3

4

5

   у тому числі лаборанти-

   генетики

78

   

   

   

   

   

   генетики

79

   

   

   

   

   

    лікарі-імунологи

80

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

81

   

   

   

   

   

    лікарі з ультразвукової

    діагностики

82

3.00

2.75

   

   

2.00

    рентгенологи

83

2.75

2.00

1.50

0.75

1.00

    лікарі приймального 

    відділення

84

3.75

3.75

х

х

2.00

    загальні

85

х

   

х

   

   

    санологи

86

   

   

   

   

   

    судово-психіатричні

    експерти

87

   

   

   

   

   

    статистики

88

1.50

1.25

0.50

0.25

1.00

    методисти

89

   

   

   

   

   

    інтерни

90

5.00

5.00

2.00

2.00

5.00

    інші

91

   

   

   

   

   

Спеціалісти з вищою немедичною освітою

92

3.75

3.50

0.75

0.50

2.00

Зубні лікарі

93

1.75

1.75

1.75

1.75

2.00

Середній медперсонал, 

    усього

94

296.00

285.50

122.00

115.50

283.00

    у тому числі за

    спеціальностями: 

    медичні сестри

95

221.50

215.00

92.00

88.50

213.00

акушерки

96

14.00

14.00

5.00

5.00

14.00

фельдшери

97

12.00

11.00

11.00

10.00

10.00

фельдшери-наркологи

98

   

   

   

   

   

зубні техніки

99

   

   

   

   

   

лаборанти клінічних лабораторій

100

19.50

18.50

7.25

6.25

21.00

лаборанти патолого-анатомічного відділення

101

   

   

х

х

   

рентгенолаборанти

102

8.50

8.50

3.25

3.25

8.00

медичні сестри фізіотерапевтичних кабінетів

103

17.00

17.00

1.00

1.00

16.00

медичні статистики

104

3.50

1.50

2.50

1.50

1.00

інший медичний персонал

105

   

   

   

   

   

Провізори

106

   

   

   

   

   

Фармацевти

107

   

   

   

   

   

Молодший медперсонал

108

177.00

175.50

41.75

40.75

177.00

Інший персонал

109

174.00

165.00

58.50

52.25

155.00

Усього посад (підсумок рядків 1, 92-94, 106-109)

110

812.00

778.00

318.25

297.00

738.00

Крім того, медичні сестри загальної практики-сімей-ної медицини (із рядка 95)

111

35.00

35.00

35.00

35.00

34.00

 


 

Таблиця 1101

Кількість фізичних осіб - спеціалістів з вищою немедичною освітою – основних працівників, які займають посади: лікарів-лаборантів 1  1 , лікарів-статистиків 2      , лікарів з лікувальної фізкультури 3      .

 

 

Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров'я

Таблиця 1103

Найменування

Номер рядка

Кількість пунктів

Кількість зайнятих посад

лікарі (крім зубних)

зубні лікарі

Середній медичний персонал

А

Б

1

2

3

4

Лікарські

1

   

   

   

   

Фельдшерські

2

   

х

   

   

Крім того, на договірних засадах:

    лікарські

3

   

   

   

   

фельдшерські

4

   

х

   

   

 

 

 

Штати відділень на госпрозрахунку та спецкоштах

Таблиця 1104

Найменування посад

Номер рядка

Кількість посад у цілому в закладі

Кількість фізичних осіб основних працівників

штатних

зайнятих

А

Б

1

2

3

Усього

1

6.25

6.00

9.00

    у тому числі лікарі

2

2.00

1.75

3.00

        з них стоматологи

3

2.00

1.75

3.00

   у тому числі         

   ортопеди

4

2.00

1.75

3.00

Зубні лікарі

5

   

   

   

Середній медперсонал

6

3.25

3.25

5.00

    у тому числі зубні

    техніки

7

3.00

3.00

4.00

Молодший медперсонал

8

0.75

0.75

1.00

 

Таблиця 1105

Кількість посад лікарів у госпрозрахункових наркологічних кабінетах: штатних 1      , зайнятих 2      .

 

 

Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги

 

Штати (кількість)

Таблиця 1106

Найменування

Номер рядка

Усього

у тому числі

лікарі

середній медперсонал

А

Б

1

2

3

Штатні посади

1

   

   

   

Зайняті посади

2

   

   

   

Фізичні особи на зайнятих посадах

3

   

   

   


 

Виїзди

Таблиця 1107

Найменування

Номер рядка

Усього

У тому числі за викликами

від

населення

що передані станцією

швидкої

медичної

допомоги

лікарів

поліклініки

для виконання призначених

медичних процедур

А

Б

1

2

3

4

5

Кількість виїздів, усього

1

   

   

   

   

   

   у тому числі:

      до дорослих віком

     18 років і старшим

2

   

   

   

   

   

     до дітей віком 0-17

     років включно

3

   

   

   

   

   

 

Таблиця 1108

Кількість осіб, яким надано амбулаторну допомогу, за викликами додому та при самостійному зверненні, усього 1      , у тому числі дорослим віком 18 років і старшим 2      , дітям віком 0-17 років включно 3      .

 

Розділ ІІ. Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації

 

Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома

Таблиця 2100

Наймену-вання

Номер рядка

Кількість відвідувань лікарів включно з профілактичними

у тому числі з приводу захворювань

Кількість відвіду-вань лікарями

хворих

 удома, усього

у тому числі

сільських жителів

Кількість відвідувань до дітей (із графи 7)

 

з приводу захворю-вань дітей

віком

0-17 років включно

профілак-тичних і патронаж-

них

(0-17 років включно)

усього

у тому числі сільсь-кими жителями

дітьми віком

 0-17

 років включ-но (із графи 1)

дорос-лими 18 років і стар-ше

дітьми віком

0-17 років

включно

сільськими жи-телями, усього

(із гр. 4, 5)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Усього

1

384246

286770

92433

187384

42075

177772

22771

14562

4741

2747

 

Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями

Таблиця 2100/1

Найменування посад

Номер рядка

Кількість відвідувань лікарів включно з профілак-тичними- усього

у тому числі сільських жителів

Кількість відвідувань  з приводу захворювань (із графи 1)

Кількість відвідувань лікарями хворих удома

дорослими 18 років і старше

дітьми віком

0-17 років включно

всього

з приводу захворю-вань дітей віком

0-17 років включно

профілак-тичних і патронажних

 (0-17 років включно)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Лікарі, усього

1

384246

286770

187384

42075

22771

4741

2747

   у тому числі:

   керівники закладів та

   їх заступники

2

х

х

х

х

х

х

х

   терапевти, усього

3

16173

10932

3091

146

   

   

   

  у тому числі дільничні

4

   

   

   

   

   

   

   

    цехової лікарської

   дільниці

5

   

   

   

   

   

   

   

    терапевти підліткові

6

   

   

   

   

   

   

   


 

Продовження таблиці 2100/1

Найменування посад

Номер рядка

Кількість відвіду-вань лікарів

включно з профілак-тичними,

усього

у тому

 числі сіль-ських жителів

Кількість відвідувань

 з приводу захворювань (із гр. 1)

Кількість відвідувань лікарями хворих удома

доросли-ми

18 років і старше

дітьми віком

 0-17 років включно

всього

з приводу захворю-вань дітей

віком

0-17 років включно

профілак-тичних і патронажних

(0-17 років включно)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

    загальної практики-

    сімейної медицини

7

170442

123198

102200

23840

21776

4362

2307

    пульмонологи

8

   

   

   

   

   

   

   

    у тому числі дитячі

9