Щодо діяльності медичного закладу у 2020 році

  1. Загальна характеристика закладу

Після проведеного реформування медичної галузі  комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради забезпечує надання вторинного рівня спеціалізованої медичної допомоги на 335 ліжках.  Медичний заклад заново отримав  весь необхідний пакет нормативно – правових документів для функціонування: ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (наказ МОЗ України від 19.09.2019 року №1949), на обіг та зберігання наркотичних, психотропних  лікарських засобів та прекурсорів (внесення в ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 22.08.2019 року), на провадження господарської діяльності з використанням джерел іонізуючого опромінення, свідоцтва про атестацію клініко-діагностичної лабораторії,  про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду в галузі охорони здоров’я. Наявний сертифікат системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015, сертифікат МОЗ України «Лікарня, доброзичлива до дитини» (розширена ініціатива ВООЗ та ЮНІСЕФ),  акредитаційний сертифікат на вищу категорію (від 17.01.2020 року).

Матеріально-технічна база закладу розміщується в триповерховому приміщенні поліклініки на 500 відвідувань в зміну, чотирьох корпусах для стаціонарного лікування хворих та більш, ніж  десяти приміщеннях  господарчих та обслуговуючих служб. Амбулаторний прийом пацієнтів здійснюється фахівцями по 21  спеціальностям. При поліклінічному відділенні організований пункт невідкладної медичної допомоги хворим вдома. В амбулаторному режимі працює стоматологічне відділення з зуботехнічною лабораторією.

У складі стаціонару функціонують відділення: приймально-діагностичне та екстреної допомоги, терапевтичне з кардіологічними та паліативними ліжками, педіатричне, неврологічне з паліативними ліжками, інфекційне боксоване з дорослими та дитячими ліжками, хірургічне з урологічними офтальмологічними та  отоларінгологічними ліжками, ортопедо-травматологічне з ліжками медичної реабілітації, гінекологічне, акушерське з ліжками патології вагітних. Розгорнуто на нових площах відремонтоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 8 ліжок.

Стаціонар в повному обсязі (за рівнем вторинної ланки) забезпечує цілодобову ургенцію по профілю всіх відділень закладу. Оперативний блок закладу має 4 повноцінні операційні з централізованою подачею кисню, оснащені для проведення оперативних втручань вторинного рівня. В складі закладу функціонують діагностичні  відділення: функціональної, ультразвукової діагностики та ендоскопії, оснащене сучасним медичним діагностичним обладнанням: ультразвуковими апаратами, електрокардіографами, ендоскопами, рентгенологічне відділення, яке забезпечує рентген-діагностичні дослідження голови, органів грудної порожнини, шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи та опорно-рухового апарату, рентгеноскопію органів грудної порожнини та шлунково-кишкового тракту, клініко-діагностична лабораторія забезпечує проведення загальноклінічних, біохімічних, гематологічних, мікробіологічних, імунологічних та інших методів досліджень.

2.Характеристика лiкувального процесу

За минулий рік в стаціонарі проліковано 7727 хворих  проти 11101 у 2019 році. В екстреному порядку до лікарні госпіталізовано 80,0% проти 64,0% у 2019 році. Хворі пенсійного віку склали 42,3% проти 42,0% в 2019 році.
Виконання плану ліжко-днів  – 72,1%.
Середня тривалість перебування на ліжку 10,6 проти 10,7  в 2019 році.
В стаціонарі померло 266 осіб, з них в термін до 1 доби перебування – 61, що становить 22,9% (показник на рівні минулорічних даних). Проведено розтинів – 40 (15,0%), розбіжність діагнозів – 3 (7,5%). Показники хірургічної роботи в стаціонарі – 413,1 проти 601,3 на 10 тис. населення у 2019 році, в поліклініці – 622,9 проти 807,1 на 10 тис. населення у 2019 році. Зареєстровані 3 випадки смерті від гострої хірургічної патології, в тому числі 1 – неоперований.
Хірургічна активність по хірургічних ліжках склала 70,8% (в 2019 році – 64,2%), травматологічних – 47,6% (проти 42,7%), урологічних – 35,4% (проти 35,1%), акушерських – 44,1% (проти 24,7%), гінекологічних – 69,4% (проти 57,9%), офтальмологічних – 27,8% (проти 55,6%), отоларингологічних – 56,9% (проти 117,8%).

3.Стан фiнансового забезпечення закладу

         Заклад має 8 пакетів по наданню медичних послуг за договором з НСЗУ:

1. амбулаторна вторинна  (спеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;

2. стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій;

3. хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

4. медична допомога при пологах;

5. медична допомога при гострому мозковому інсульті;

6. стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям;

7. стаціонарна допомога пацієнтам з корона вірусною хворобою (COVID-19);

8. колоноскопія.

      Обсяги планових видаткiв складали 105941,4 тис. грн., фактичних  видаткiв 98569,6 тис. грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями 64113,5 тис. грн., на медикаменти – 14804,4 тис. грн., на харчування – 929,0 тис. грн.

Фiнансовий результат за 2020 рiк – з позитивним сальдо на кінець року.

4.Кадри: укомплектованiсть, кадрове забезпечення в порiвняннi з 2019 роком.

Всього Лікарі Середні Молодші Інші
  89 із них 9 лікарів інтернів 199 137 89
Прийнято 5 23 15 14
Звільнено 9 52 44 20
Курси  пройшли 10 33    
Атестовано 17 13    
Фактично зайняті на 01.12.20р.

 

106,0 204,75 137,25 102,0

В цілому, рівень кадрового забезпечення закладу на рівні повної зайнятості. Доля атестованих лікарів станом на 01.01.2020 року складає 66,0%, середніх медичних працівників – 44,0%.

  1. Процес передачi закладiв охорони здоров’я до територіальних громад (рiшення ceciй про передачу та прийняття на баланс).

До 1 березня 2021 року питання знаходиться на розгляді районної ради.

6. Наявнiсть програм про пiдтримку медичного закладу.

На сесії Чернігівської районної ради була затверджена Програма фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області на 2020 рік в сумі 12 108,107 тис. грн. (виконано на 100%).
На 2021 рік прийняті програми фінансової підтримки закладу ОТГ (виключно для оплати енергоносіїв) на суму 2 878,4 тис.грн.

 7.Матерiально-технiчна база закладу (досягнення за 2020 рiк, першочергова потреба на 2021 рiк).

В зв’язку з пандемією COVID-19 заклад в травні за рахунок бюджетних коштів та коштів спонсорів в інфекційному боксованому відділенні здійснив відновлення централізованої подачі кисню (спочатку 10 ліжок), забезпечив організацію та функціонування резервного електропостачання, повністю забезпечив працівників, що залучаються до безпосереднього надання медичної допомоги підозрілим/хворим, засобами індивідуального захисту (захисні костюми, рукавички, респіратори, захисні окуляри, захисні щитки, медичні маски). Були придбані набори для забору матеріалу на проведення ПЛР (для хворих та для персоналу), антисептики, деззасоби, вироби медичного призначення та медикаменти, в першу чергу сольові розчини, антибіотики. На проведення першочергових заходів для забезпечення належного рівня лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 (без чинного пакету від НСЗУ) було витрачено більше ніж 2,5 млн. грн.

Здійснений  перевід відділення анестезіології та інтенсивної терапії в нове приміщення з розширенням його до 8 ліжок, яке було відремонтоване, повністю обладнане централізованою подачею кисню, новими меблями і практично – новим обладнанням. Тільки на ремонтні роботи було витрачено 287,0 тис. грн.

Проведена реконструкція пандусу при поліклінічному відділенні для забезпечення доступності маломобільних груп населення до амбулаторної допомоги. Вартість склала 1681,907 тис. грн.

Значна увага приділялась поліпшенню та розширенню діагностичних та лікувальних можливостей закладу. На закупівлю медичного обладнання та апаратури, засобів індивідуального захисту персоналу було витрачено 6 024,346 тис. грн. Так, для клініко-діагностичної лабораторії закуплений комплект обладнання для проведення імуноферментного аналізу (в складі імуноферментного аналізатору HTI ImmunoChem-2100, пристрою  для струшування і інкубації мікропланшет ImmunoChem-2200, пристрою для промивки мікропланшет Тип А ImmunoChem-2600, High Technology, США); аналізатор  електролітів, тип С HTI E-Lyte Plus, High Technology, США, коагулометр GCL, ERBA LACHEMA, Чехія, аналізатор критичних станів OPTI CCA-TS2, виробник OPTI Medical Sestems, Inc, через ТОВ «Сівер- Мед» (газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату).

В закладі за 2020 рік придбані (або отримані в централізованому порядку або як благочинність) 2 електрокардіографи «МІДАС- 6/12», 2 електрокардіографи «МІДАС- ЕК1Т»,  2 насоси шприцеві Braun Melsngen AG, Німеччина, дефібрилятор ДКИ-Н-10 «Аксион –Бел» виробник «ООО НИЦ Магистр», Беларусь, кольпоскоп МК-200 з відео системою МВ-200 в комплекті з ноутбуком МP -250, 5 моніторів пацієнта С-50 та 900Е, КНР, 3 апарати  штучної вентиляції легень «BLIZAR», ТОВ «Блізар Медікал», Росія, 1 апарат штучної вентиляції легень VsmartVTS-510, В’єтнам, 5 глюкометрів «GlucoDr.autoA», 25 кисневих концентраторів різних виробників, стерилізатор паровий ГК – 20, МІЗМА, Україна, резектоскоп TONTARRA Medizintechnik GmbH, виробник Німеччина,  монітор фетальний, L87 TFT, електричний підйомник з механічним регулюванням ширини бази OSD-1790V, виробник  В’єтнам, 3 насоси для ентерального харчування, апарат рентгенівський цифровий пересувний uDR370i,  36 стерилізаційних коробок різних розмірів, 37 пульсоксиметрів різних виробників, 10 опромінювачів бактерицидних.

Здійснено придбання комп’ютерів та їх підключення до інтернету для забезпечення створення автоматизованих  робочих місць всіх лікарів закладу,  зв’язаних з ЕСОЗ через медичну інформаційну систему «ХЕЛСІ» для ведення електронних медичних записів про надані медичні послуги згідно з вимогами Програми медичних гарантій.

8.Виконання чинного законодавства в частинi:

  • забезпечення хворих, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворювання муковiсцидоз, фенiлкетонурiя та iнш.) лiкарськими засобами та продуктами для спецiального дiетичного споживання (кiлькiсть хворих по нозологiях, обсяг використаних коштiв на цi цiлi) – цільова районна програма не затверджувалась через відсутність коштів в бюджеті, проте облік орфанних хворих по жителям Чернігівського району проводиться: станом на 01.01.2021 року на обліку перебуває 1394 дорослих та 20 дітей);
  • забезпечення осiб з iнвалiднiстю  (стомованi  хворi, хворi  пiсля трансплантацiУ, iнш.) медикаментами, допомiжними пристосуваннями та технiчними засобами реабілітації – реєстр таких пацієнтів в мед закладах району постійно оновлюється, проте цільова районна програма не затверджувалась через відсутність коштів;
  • забезпечення онкохворих пацiєнтiв наркотичними засобами для знеболення – при стаціонарному лікуванні безкоштовне забезпечення наркотичними засобами мали всі хвори, які його потребували.

      9.Стан пiдготовки програм щодо забезпечення лiкарськими засобами, допомiжними пристосуваннями та технiчними засобами реабiлiтацiї у певних категорiй населения (на виконання постанов КМУ вiд 17.08.1998 №1303 «Про впорядкування безоплатного та пiльгового вiдпуску лiкарських засобiв за рецептами лiкарiв у разi амбулаторного лiкування окремих груп населения та за певними категорiями захворювань», вiд 03.12.2009 № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення iнвалiдiв i дiтей-iнвалiдiв технiчними та iншими засобами», вiд 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, якi страждають на рiдкiснi (орфаннi) захворювання, лiкарськими засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання») для розгляду на сесіях територіальних громад (через недостатність коштів цільові програми не приймались).

  1. Стан пiдготовки закладiв до укладання договорiв з НСЗУ на 2021 рiк (зокрема, наявнiсть висновку про iнклюзивнiсть для маломобiльних верств населения).

            Висновок про доступність закладу для маломобільних верств населення наявний. Заклад впродовж 2020 року проводив роботу по підвищенню рівня відповідності вимогам НСЗУ щодо надання медичних послуг населення за програмою медичних гарантій, в тому числі на 2021 рік.

Проблемні питання.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2020 р. №1299 «Питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2021 році» на перший квартал 2021 року продовжено термін дії програми гарантій медичного обслуговування населення, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. №65. Таким чином продовжена дія договорів з Національною службою здоров’я України по тарифам, які були розраховані у 2020 році.

В той же час, Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. №1082-IX з 01 січня 2021 року встановлений розмір мінімальної заробітної плати 6000 грн. Це обумовлює необхідність збільшення місячного фонду заробітної плати в закладі на 610,5 тис. грн.

Відтак, при продовженні дії тарифів, які розраховувались по попереднім розмірам заробітної плати, заклад  не має фінансової спроможності забезпечувати виплату заробітної плати своїм працівникам.

На нашу думку, в цій ситуації є декілька шляхів тимчасового вирішення ситуації, які потрібно ініціювати на державному рівні. Це прийняття на І квартал поточного року або додаткового коефіцієнту з метою збільшення фінансування медичних закладів до впровадження в дію нових тарифів за новими договорами з Національною службою здоров’я України або додаткове фінансування медичних закладів для підвищення заробітної плати працівникам, оскільки пандемія COVID-19 продовжує значно ускладнювати роботу медичної галузі.

Крім того, в роботі за договорами з Національною службою здоров’я України саме по нашому закладу в 2020 році не проводилась в повному обсязі оплата за проліковані випадки по пакету надання медичної допомоги за пріоритетними напрямками (медична допомога при пологах). Оплата проводилась за договором виключно по помісячному запланованому на рік розподілу кількості випадків, без врахування значно більшої кількості фактично прийнятих пологів. Тобто ця різниця закладу не відшкодовувалась, хоча видатки по лікуванню хворих були проведені.

Друга значна проблема, ціна якої виживання медичних закладів, – це оплата енергоносіїв. Національна служба здоров’я України ці видатки не включає у вартість тарифів по наданню медичної допомоги. Оплата енергоносіїв покладається на власників медичних закладів. КНП «Чернігівська ЦРЛ» звернулось до об’єднаних територіальних громад Чернігівського району з проханням затвердити програми фінансової підтримки закладу для оплати енергоносіїв у 2021 році. Без врахування стрімкого зростання тарифів на енергоносії з 1 січня 2021 року, річна потреба закладу складала 5,3 млн.грн. Прийняті програми фінансової підтримки (без Гончарівської та Киселівської громад) обіцяють надходження 2,4 млн. грн., що складає 54% потреби.

 

З повагою,
генеральний директор                                                                            Д.М.Руденко

Опубліковано у Цікаво знати. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *