Аналіз роботи за І півріччя 2018 року

А Н А Л І З
роботи медичної галузі району та основних показників
стану здоровя населення району
за І півріччя 2018 року

Медична галузь в І півріччі поточного року активно займалась підготовкою до реформування  первинної ланки та активно розпочала її проведення, ми готуємось до реформування вторинної ланки, проте по медичних закладах району, в цілому, забезпечені достатньо стабільні показники роботи.

В лікарні в І півріччі проведена робота з розроблення і впровадження в лікувально-профілактичному закладі системи управління якістю, що відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги». Заклад отримав відповідний сертифікат.

Значна увага приділяється виконанню затверджених річних планів по  кадровій підготовці лікарів та середніх медичних працівників району як на базі КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», так і на курсах вдосконалення:  по ЦРЛ підготовлено лікарів – 28, середніх медпрацівників – 26, по центру –  7 лікарів та 6 середніх медпрацівників.  По обом закладам за І півріччя атестовано 12 лікарів, 18 середніх медичних працівників (100%  згідно з планом). Розміщена заявка на комплектацію вакантних посад в лікарських амбулаторіях та на фельдшерсько – акушерських пунктах.

На утримання закладів охорони здоров’я Чернігівського району в І півріччі було використано 35,85 млн. грн. бюджетних коштів. Показник витрат бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя продовжує збільшуватись: з 598,7 грн. до 682,8 грн. Але, як і в останні роки,  в цих витратах практично лише заробітна плата з нарахуваннями та оплата комунальних послуг. Вартість харчування з врахуванням загального та спеціального фонду на 1 ліжко-день становила 6,40 грн., на медикаменти – 13,03 грн.

На потреби галузі залучено 1308,403 тис. грн. позабюджетних коштів, що більше, ніж за  аналогічний період минулого року (1166,558 тис. грн.).

Демографічна ситуація в районі погіршується. Знову знижується показник природного приросту (-8,8)  порівняно з аналогічним періодом минулого року (-7,7). Попри цифри останніх двох років знову збільшується загальна смертність  (з 10,8 за І півріччя  2017 року до 11,1 зараз), знову помітно знижується народжуваність: з 3,0  в 2017 році до 2,3 на сьогодні.

За І півріччя з урахуванням пологів жителів інших адміністративних територій в районі було прийнято 302  пологів (за І півріччя 2017 року – 383). В І півріччі зареєстрований 2 випадки немовлячої смертності – 16,5‰  (лівобічна тотальна бактеріальна пневмонія та внутрішньоутробна інфекція ),  в 2017 році був 1 випадок немовлячої смертності – 6,3 ‰  – гнійний менінгіт (за 2016 рік  випадків смертності не було). Є один випадок мертвонароджуваності (антенатальна загибель плоду, мати постійно курила).

В структурі причин загальної смертності населення на І місці хвороби серцево – судинної системи, на ІІ місці – злоякісні новоутворення, на ІІІ місці – хвороби органів дихання, на IV місці – травми. Зростання смертності відбулось за рахунок росту травм та отруєнь (+10), цирозу печінки (+5), інших хвороб (+ 2). Показник смертності в працездатному віці також зріс  з 3,53 на 1000 населення до 4,00. Зростання відбулось за рахунок росту смертей від травм та отруєнь, цирозу печінки. В структурі смертності в працездатному віці на І місці – хвороби системи кровообігу, на ІІ місці – травми, на ІІІ місці – злоякісні новоутворення.

Показники роботи амбулаторно-поліклінічної служби в першому півріччі по району на рівні минулого року: 3,7 відвідувань на 1 жителя, з незначним збільшенням загальної кількості відвідувань і на первинному, і на вторинному рівні.

Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено дворазовим ультразвуковим скринінгом 100% вагітних, дворазовим тестуванням (за згодою) на антитіла ВІЛ охоплено 100% вагітних.

В І півріччі поточного року помітна тенденція до погіршення проведення онкопрофоглядів серед чоловіків (46,2% проти 46,6% проти 46,8%), та деяке  збільшення  серед жінок (39,9% проти 39,8% проти 39,5%). Продовжується тенденція зниження виявляємості патології при профоглядах серед чоловіків. Серед жінок ситуація з виявляємостю патології при профоглядах дещо стабілізувалась.

В поточному році помітно зменшилась захворюваність на злоякісні пухлини: за 6 місяців 2017р. вона  складала 188,4  на 100 тис. населення, за відповідний період цього року – 129,7  на 100 тис. населення (зменшення захворюваності на 45,3%). При цьому занедбаність склала 27,8% проти 21,2% в минулому році. Це стосується, в першу чергу, яєчників, шийки матки, молочної залози, шлунка, легенів. В поточному році практично всі занедбані випадки були виявлені при стаціонарному лікуванні пацієнтів, куди вони поступили для лікування іншої патології.

Слід наголосити, що обов’язкові профілактичні огляди на первинному рівні залишаються тільки для 7 нозологій, до яких відноситься і виявлення гіпертонічної хвороби.  За звітний період оглянуто 35019 осіб, при цьому виявлено хворих –30,1% (вперше виявлено 6,6% з оглянутих).

За І півріччя 2018 року виявлено 11 випадків туберкульозу, з них 2 занедбаних (18,2%). За І півріччя 2017 року відповідно 23 випадки туберкульозу легень, з них занедбаних легеневих форм – 4 (17.4%). Захворюваність на активний туберкульоз становить 17,4 на 100 тисяч населення (в І півріччі 2017 року  – 43,8,  в І півріччі 2016 року – 61,5 на 100 тисяч, в І півріччі 2015 року – 34,5 на 100 тисяч). Виявляємість туберкульозу при профоглядах зменшилась: 4 випадки проти 9  в минулому році.  З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз в І півріччі було зроблено 12646 ФГ-обстежень (51,5% річного плану).

Вакцинація  новонароджених БЦЖ в акушерському відділенні проведена на 89,8% (мали місце  часткові перебої з поставкою вакцини).  Показник проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року за І півріччя становить 51,5%  проти  26,0%  в 2017 році. Показник помітно покращився завдяки поліпшенню забезпеченості вакцинами.

Станом на 1 липня 2018 року на обліку знаходиться 76 ВІЛ-інфікованих осіб. Серед них 60 дорослих та 16 дітей, які народились від ВІЛ- інфікованих матерів. За І півріччя поточного року взято на облік 5 дорослих та 1 дитина, народжена від ВІЛ – інфікованої матері (за відповідний період минулого року –  5 дорослих осіб).

Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за 6 місяців 2018 року складає 9,5 на 100 тис. населення, як і за відповідний період минулого року. На початку липня на базі кабінету «Довіра» поліклінічного відділення відкритий сайт антиретровірусної терапії для ВІЛ – інфікованих жителів району.

На рівні вище середньо районних показників робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома на базі медичних закладів первинної ланки, хоча в І півріччі ці форми роботи зменшені.

Пріоритетним напрямком діяльності медичних закладів району, як завжди, залишається програма комплексного огляду та оздоровлення сільських жителів. За звітний період було оглянуто 23944 сільських жителів або 55,5% від підлеглих (це стабільно високий показник). Всі виявлені хворі (18352 особи)  оздоровлені, в тому числі стаціонарно – 21,1%, санаторно-курортно – 0,8%.

Стаціонарна допомога в І півріччі поточного року  спрацювала стабільно: середнє число зайнятості ліжка становило 174,9 днів  (при нормі 152,7). Виконання плану ліжко-днів по лікарні в цілому – 104,7% (за минулий період – 105,9%). Відділення практично всі виконали план ліжко – днів за півріччя: недопрацювання пологових ліжок – 73,6% та дитячих інфекційних ліжок – 74,6%, має об’єктивний характер.

Не має зауважень по виконанню  показників роботи хірургічного відділення, і не тільки по роботі ліжка, а й по кількості та якості оперативної роботи.

Середнє перебування на ліжку за півріччя має достатньо стабільний характер: 10,8 до проти 10,6  за відповідний період 2017 року.

Стаціонар лікарні забезпечує безвідмовну госпіталізацію пацієнтів з інших районів  області, в першу чергу з Городнянського, Ріпкинського, Куликівського районів, з м. Чернігова: за півроку проліковано 1594 іногородніх пацієнтів, причому переважна більшість  таких пацієнтів поступає за екстреними показами. Всього за І півріччя 2018 року в стаціонарі проліковано  5851 хворих. В екстреному порядку було  госпіталізовано 3458 хворих, що становить 59,1%, Перевага екстрених госпіталізацій над плановими зберігається вже четвертий рік.  В стаціонарі померло 103 людини, з них в термін до 1 доби перебування – 25, що становить 24,3%. Ці показники також мають незмінний характер. Проведено 16 розтинів (15,5%), розбіжність діагнозів – 1 (6,3%).

В І півріччі зберігається покращення роботи фізіотерапевтичної служби в цілому по району. З покращенням спрацювала служба по лікуванню стаціонарних хворих, на амбулаторному рівні поліпшення показників відбулось за рахунок вторинної ланки, М. – Коцюбинської, Олишівської, Седнівської, Киїнської, Анисівської та Дніпровської амбулаторій.

По відділенню функціональної діагностики показник на 1 стаціонарного хворого залишається в межах 0,7, на амбулаторному рівні – в межах 5,7 на 100 амбулаторних відвідувань. Варіабельність показника по лікарських амбулаторіях не має чіткої тенденції. Дещо покращились показники роботи по кількості проведених ультразвукових досліджень як в цілому, так і по всіх видах досліджень.

Виправлена ситуація по  показниках роботи лабораторної служби і по амбулаторному (з 62,1 до 67,4 на 100 амбулаторних відвідувань), і по стаціонарному (з 28,2 до 31,3 на 1 стаціонарного хворого) обслуговуванню пацієнтів. На жаль, в Ковпитській, Киїнській, Анисівській, Ст.Білоуській, Редьківській амбулаторіях лабораторні аналізи не проводяться взагалі. На фоні достатньо високих показників  лікування хворих в стаціонарах вдома та на ліжках денного стаціонару питання дотримання діючих стандартів діагностики при наданні медичної допомоги викликає запитання.

Таким чином, за І півріччя поточного року по балансу рейтингових показників, за якими оцінюються показники роботи медичних закладів області, провідне місце в яких займають демографічні дані, ми маємо певне зниження показників.

За результатами проведеного аналізу діяльності в ІІ півріччі поточного року необхідно вжити заходи до подальшого покращення роботи, а саме:

  • організації роботи в умовах реформування медичної галузі та забезпечення належного рівня якості медичного обслуговування пацієнтів;
  • підвищенню кваліфікації кадрів медичних працівників первинної та вторинної ланки з особливим наголосом на раннє виявлення онкологічних захворювань та соціально значущих захворювань (туберкульозу та ВІЛ – інфекції);
  • продовженню роботи по поліпшенню матеріально – технічної бази медичних закладів району;
  • використанню всіх наявних діагностичних можливостей параклінічних служб, які функціонують як на первинному, так і на вторинному рівнях надання медичної допомоги;
  • виконанню державних та районних програм, бюджетне фінансування яких здійснюється на районному рівні, економному використанню всіх наявних власних ресурсів, а також залученню позабюджетних коштів  без шкоди для виконання головного завдання – охорони здоров’я людей.

 

Головний лікар
КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»                                                                   Д.М.Руденко

Опубліковано у Цікаво знати. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *