ЗВІТ Про  виконання районної цільової соціальної програми протидії  захворюванню на туберкульоз на 2017 рік

Додаток до рішення Чернігівської районної ради  20 березня 2018 р. «Про  виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік»

Враховуючи складну епідемічну ситуацію із захворюваності на туберкульоз в районі, закінчення в 2016 році терміну дії державної цільової програми протидії на туберкульоз та відсутність рішень щодо прийняття  програм по ранній діагностиці туберкульозу на державному рівні, Чернігівська районна рада своїм рішенням від 22.12.2016 р. прийняла районну цільову соціальну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік. Районна програма являлась логічним продовженням державних програм протидії захворюванню на туберкульоз, які діяли в попередні роки,   оскільки націлена на сприяння поліпшенню ранньої діагностики туберкульозу, зниженню показників смертності населення від туберкульозу, запобіганню подальшого розвитку хіміорезистентного туберкульозу, формуванню у населення відповідального ставлення до профілактики та ранньої діагностики туберкульозу, підвищенню відповідального ставлення до  лікування.

В практиці роботи активно використовується вже впроваджена низка заходів, спрямованих на профілактику туберкульозу, як в рамках виконання програми, так і на виконання локальних протоколів, розроблених у відповідності до наказів МОЗ України, з метою стандартизації медичної допомоги при туберкульозі та при ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/ СНІД):

  • сформовані групи підвищеного ризику хворих на туберкульоз, які постійно переглядаються;
  • ведеться щотижневий моніторинг флюорографічного обстеження населення віком 15 років і старших;
  • належна увага приділяється обстеженню на туберкульоз соціально -дезадаптованих верств населення: малозабезпечених, переселенців, мігрантів, звільнених з місць позбавлення волі;
  • впроваджене мікроскопічне дослідження мазка харкотиння з метою раннього виявлення туберкульозу та постійно контролюється дотримання належного алгоритму забору мокротиння та використання цього методу для проведення діагностики туберкульозу, в першу чергу лікарями первинної ланки;
  • постійно проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота шляхом залучення засобів масової інформації, проведення лекцій, бесід, поширення санбюлетнів.

За 2017 рік  фінансування видатків програми з районного бюджету здійснено в повному обсязі за всіма запитами, що в сумі склало 279,2 тис. грн., у тому числі:

  • план 160,0 тис. грн. на проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню, у тому числі тим, що контактують з хворими на туберкульоз (закупівля туберкуліну і шприців) ( у відповідності до змін до програми, затверджених рішенням районної раи від 25 липня 2017 року «Про внесення змін до рішення Чернігівської районної ради від 22.12.2016 року «Про затвердження районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 рік», факт – 160,0 тис. грн.;
  • план 119,2 тис. грн. на заходи по проведенню рентгенологічного та флюорографічного обстеження (придбання флюорографічної та ренгенівської плівок, матеріалів для обробки плівок), факт – 119,2 тис. грн.

 

В минулому році проводилась активна роз’яснювальна  робота щодо захворювання на туберкульоз, в тому числі і публікації через районну газету «Наш край». Медичними працівниками району прочитано біля 200 лекцій, проведено більше 1200 бесід, розміщено 100 санітарних бюлетнів. Головне завдання програми – раннє виявлення туберкульозу, що має принципове значення для лікування та зниження подальшого поширення цієї соціально значущої недуги.

 

Поки що не можна говорити про довгострокові перспективи, проте в минулому році відмічається деяке покращення показників по захворюванню на туберкульоз  жителів району.

Так, в районі вперше було виявлено  40 випадків туберкульозу легень (проти 56 в 2016 році), з них занедбаних – 5 (12,5%)  проти 5 (8,9%) – доля занедбаних випадків зросла за рахунок помітного зменшення кількості вперше виявлених випадків.  Проте склад хворих, в яких виявлена занедбана патологія, не змінився: Всі останні роки  жителі району, які виявлені в стадії занедбаного туберкульозу, – це люди працездатного віку, непрацюючі, які ведуть асоціальний спосіб життя, зловживають алкоголем, в частині випадків вже хворі на СНІД. Їх госпіталізація в більшості випадків здійснюється  по швидкій допомозі у важкому і дуже важкому стані. Більша половина з цих людей – це ще й особи, які схильні до переривання лікування.

 

В минулому році вперше за останні роки не відбулось зростання  захворюваності на туберкульоз: 76,1 на 100 тисяч населення (проти 121,0 в 2016 році, 101,6 – 2015 році, 93,5 – в 2014 році). Знизився показник смертності від туберкульозу – 0,08 на 1000 населення проти 0,13 на 1000 населення за 2016 рік.

В районі щорічно планується і завдяки програмі проводяться щорічні флюорографічні та рентгенологічні обстеження населення, критерієм яких є обстеження на рівні близькому до 50% дорослого населення. З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз зроблено 24910 ФГ-обстежень. План обстежень виконаний повністю (до обстежень в минулому році не залучався виїзний флюорограф обласного протитуберкульозного диспансеру). При флюорографічному обстеженні жителів району виявлено 554 хворих з різною патологією, з них: активний та неактивний  туберкульоз – 87, онкологічна патологія – 4, пневмонії – 48, серцево-судинні захворювання – 304, інша патологія – 111, що практично на рівні виявлення захворювань в 2013 та 2014 роках.

Медичні працівники закладів охорони здоров’я району спільно з управлінням соціального захисту населення, центром зайнятості, правозахисними органами багато уваги приділяють тому, щоб особи з груп ризику щорічно обстежувались флюорографічно. Так, в минулому році обстежені всі 40 осіб, які отримують допомогу як малозабезпечені, обстежено 553 безробітних, які реєструються в службі зайнятості (90,7%), 207 мігрантів та 21 особа з установ кримінальної виконавчої системи. На достатньому високому рівні   ситуація з обстеженням осіб, які перебувають під наглядом нарколога та психіатра: з 2279 осіб, що підлягали оглядам, оглянуто 2251 (98,8%), з 154 осіб, які перебували під медичним наглядом в обласному протитуберкульозному диспансері, обстежено 149 (96,8%). Це  показники на рівні запропонованих для досягнення програмою.

У відповідності до діючих вимог програми в практику роботи клініко – діагностичної лабораторії КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» впроваджений лабораторний метод обстеження мокротиння хворих з метою мікроскопічної діагностики туберкульозу. Проведено навчання медичних працівників первинної та вторинної ланок надання медичної допомоги алгоритму обстеження. Залежно від показів використовуються одноразові, дворазові та триразові обстеження мокротиння. В 2017 році цим методом було обстежено 195 пацієнтів з довготривалим кашлем, з них первинно – 160, повторно – 51. За останні роки кількість обстежених приблизно на одному рівні. Виявлено  7 позитивних результатів. Всі виявлені хворі з позитивними результатами направлені на подальше обстеження  та проведення специфічного лікування. Цей метод діагностики туберкульозу потребує подальшого  широкого впровадження для ранньої діагностики туберкульозу саме на первинній ланці надання медичної допомоги.

Профілактика туберкульозу починається з новонароджених. Відсоток охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в акушерському відділенні зріс з 30,5 до 83,3 (показник цілком залежить від централізованих поставок вакцини).

Щорічно, з метою ранньої діагностики захворювання серед дітей 4-14 років, їм проводиться реакція Манту (туберкулінодіагностика). Згідно з існуючими вимогами медичні працівники мають можливість проводити вказане обстеження лише за письмової згоди батьків дитини. Окремі родини відмовляються від проведення дитині туберкулінодіагностики. Проте активна робота первинної ланки дає позитивний результат. Так, охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення (на 1000 дітей, що підлягали) за 2017 рік склало 740,5 (в 2016 році 891,9).

Деяке зниження виконання плану пояснюється затримками в поставках туберкуліну.

 

Під особливою увагою захворюваність на туберкульоз серед дітей: 2013 рік – 0, 2014 рік – 1 дитина, яка проживала у вогнищі туберкульозної інфекції з хворими, що виділяють мікобактерії туберкульозу, 2015 рік – 5 серед дітей до 14 років (всі – не щеплені  діти, з соціально неблагополучних сімей), 2016 рік – 2 дітей (по 1 випадку позалегеневого та легеневого туберкульозу). В 2017 році 1 випадок – рецидив захворювання у підлітка, до того ж мультрезистентний.

 

Ряд обставин, серед яких: недотримання хворими термінів лікування, самовільне припинення прийому ліків, супутні захворювання (алкоголізм, наркоманія), поширення стійких до лікування (полірезистентних) форм туберкульозу, – спричиняють збільшення частоти захворюваності зі стійкістю мікобактерій до протитуберкульозних препаратів. Так, майже 10% вперше виявлених хворих мають стійкість до препаратів.

Проблемою є туберкульоз в поєднанні з ВІЛ-інфекцією. ВІЛ і туберкульоз – це летальна комбінація, при якій два патологічні процеси прискорюють прогресування один одного. У ВІЛ-позитивних пацієнтів,  інфікованих мікобактеріями туберкульозу, шанси захворіти в 9 разів вище, ніж у ВІЛ-негативних. Туберкульоз є однією з головних причин смерті серед ВІЛ-позитивних осіб. У відповідності до програми передбачалось, але через  відсутність специфічних препаратів в минулому році не проводилось профілактичне лікування ВІЛ – інфікованих проти туберкульозу. Таке лікування забезпечує обласний протитуберкульозний диспансер за рахунок централізованого надходження медикаментів. Окремо виділяється флюорографічне обстеження ВІЛ – інфікованих: всім підлягаючим обстеженню воно було проведено (підлягало обстеженню – 54 особи,  обстежені – 54, що складає 100,0%).

Всього на обліку з приводу КО-інфекції 22 особи – 41,9 на 100 тис. населення (в 2016 році – 36,5 на 100тис. населення), з них з приводу активного туберкульозу 7 (в 2016 році – 6 осіб). Захворювання на туберкульоз з ВІЛ в 2017 році становить 11,4 на 100 тис. – 6 осіб (у 2016 році 15,3 на 100 тисяч населення (8 осіб). Смертність від цієї патології  становить 0,019  на 1000 населення (1 хворий), як і в 2016 році.

 

Головний лікар КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»                                                Д.М.Руденко

Опубліковано у Цікаво знати. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *