Аналіз роботи медичної галузі району

А Н А Л І З
роботи медичної галузі району та основних показників
стану здоров’я населення району
за І півріччя 2017 року

Медична галузь району в І півріччі поточного року забезпечила стабільну роботу.
Пильна увага приділяється виконанню затверджених річних планів по кадровій підготовці лікарів та середніх медичних працівників району як на базі КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», так і на курсах вдосконалення: по ЦРЛ підготовлено лікарів – 28, середніх медпрацівників – 28, по центру – 7 лікарів та 9 середніх медпрацівників. По обом закладам за І півріччя атестовано 13 лікарів, 28 середніх медичних працівників (100% згідно з планом). Розміщена заявка на комплектацію вакантних посад в лікарських амбулаторіях та на фельдшерсько – акушерських пунктах.
На утримання закладів охорони здоров’я Чернігівського району в І півріччі було використано 31,5 млн. грн. бюджетних коштів. Показник витрат бюджетних коштів в розрахунку на одного жителя продовжує збільшуватись: з 453,4 грн. до 598,7 грн. Але, як і в останні роки, в цих витратах практично лише заробітна плата з нарахуваннями та оплата комунальних послуг. Вартість харчування з врахуванням загального та спеціального фонду на 1 ліжко-день становила 6,79, на медикаменти – 10,03 грн.
На потреби галузі залучено 1166,558 тис. грн. позабюджетних коштів, що більше, ніж за аналогічний період минулого року (1132,92 тис. грн.).
Демографічна ситуація в районі залишається несприятливою. Другий рік зберігається деяка стабілізація показника природного приросту до (-7,7 ) з (-8,0 в 2016 році) з (-8,1 в 2015 році). Це відбувається завдяки продовженню зниженню загальної смертності (з 11,2 в 2015 році до 11,0 в 2016 році до 10,8 в 2017 році), та дуже невеликому зростанню народжуваності: з 2,9 до 3,0 в 2017 році.
За І півріччя в районі було прийнято 383 пологів (за І півріччя 2016 року – 353), з урахуванням пологів жителів інших адміністративних територій. В І півріччі зареєстрований 1 випадок немовлячої смертності – 6,3 %0 – гнійний менінгіт (за аналогічний період минулого року випадків смертності не було).Є один випадок мертвонароджуваності (антенатальна загибель плоду, мати постійно курила).
В структурі причин загальної смертності населення на І місці хвороби серцево – судинної системи з ростом показника на 3,2% на 1000 жителів, на ІІ місці – злоякісні новоутворення, на ІІІ місці – хвороби органів дихання, на IV місці – травми. Показник смертності в працездатному віці зменшився з 4,08 на 1000 населення до 3,53. Структура смертності в працездатному віці не змінилась.
Показники роботи амбулаторно-поліклінічної служби в першому півріччі по району на рівні минулого року: 3,7 відвідувань на 1 жителя, хоча незначне збільшення загальної кількості відвідувань відбулось і на первинному, і на вторинному рівні.
Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено дворазовим ультразвуковим скринінгом 100% вагітних, дворазовим тестуванням (за згодою) на антитіла ВІЛ охоплено 100% вагітних.
В І півріччі поточного року помітна тенденція до погіршення проведення онкопрофоглядів серед чоловіків (46,2% проти 46,6% проти 46,8%), та деяке збільшення серед жінок (39,9% проти 39,8% проти 39,5%). Продовжується тенденція зниження виявляємості патології при профоглядах серед чоловіків. Серед жінок ситуація з виявляємостю патології при профоглядах дещо стабілізувалась.
В той же час захворюваність на злоякісні пухлини за 6 місяців 2017р. складає 188,4 на 100 тис. населення, за відповідний період минулого року – 153,7 на 100 тис. населення (зростання захворюваності на 22,6%). На фоні такого росту практично на одному рівні залишається виявлення онкохворих у занедбаному стані (21,2% проти 28,8% проти 28,6%), і це стосується, в першу чергу, порожнини рота, молочної залози, шлунка, легенів. Двоступеневий порядок розбору занедбаних випадків онкологічних захворювань, запроваджений з початку року, поки що не дав очікуваного поліпшення роботи районної протиракової комісії, яка в першу чергу повинна контролювати якість проведення роботи по ранньому виявленню онкопатології. Необхідно продовжувати ретельний розбір занедбаних випадків саме на протираковій комісії.
В районі постійно проводяться огляди населення на раннє виявлення гіпертонічної хвороби. За звітний період оглянуто 34382 чоловік, при цьому виявлено хворих –30,1% (в минулому році – 30,5%).
За І півріччя 2017 року виявлено 23 випадки туберкульозу, з них 4 занедбаних (17,4%). За І півріччя 2016 року відповідно 32 випадків туберкульозу легень, з них занедбаних легеневих форм – 2 (6,3%). Захворюваність на активний туберкульоз становить 43,8 на 100 тисяч населення (в І півріччі минулого року – 61,5 на 100 тисяч, в І півріччі 2015 року – 34,5 на 100 тисяч). Виявляємість туберкульозу при профоглядах знову зменшилась: 9 випадків проти 13 в минулому році, проти 9 в 2015 році. З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз в І півріччі було зроблено 12941 ФГ-обстежень (52,0% річного плану).
Вакцинація новонароджених БЦЖ в акушерському відділенні проведена на 89,6% (мали місце часткові перебої з поставкою вакцини). Показник проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року за І півріччя становить 26,0% проти 2,1% в 2016 році проти 7,4 в 2015 році проти 19,5% в 2014 році проти 22,5% в 2013 році. Основна причина цього – відсутність вакцин.
Станом на 1 липня 2017 року на обліку знаходиться 71 ВІЛ-інфікована особа. Серед них 55 дорослих та 16 дітей, які народились від ВІЛ- інфікованих матерів. За І півріччя поточного року взято на облік 5 дорослих (за відповідний період минулого року – 2 дорослих осіб).
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за 6 місяців 2017 року складає 9,5 на 100 тис. населення, за відповідний період минулого року – 3,8 , в 2015 році – 9,6 на 100 тис. населення.
На рівні вище середньо районних показників робота денних стаціонарів та стаціонарів вдома на базі медичних закладів первинної ланки, хоча в І півріччі ці форми роботи зменшені.
Пріоритетним напрямком діяльності медичних закладів району, як завжди, залишається програма комплексного огляду та оздоровлення сільських жителів. За звітний період було оглянуто 23944 сільських жителів або 55,5% від підлеглих (це стабільно високий показник). Всі виявлені хворі (18352 особи) оздоровлені, в тому числі стаціонарно – 21,1%, санаторно-курортно – 0,8%.
Стаціонарна допомога в І півріччі поточного року спрацювала стабільно: середнє число зайнятості ліжка становило 176,9 днів (за І півріччя минулого року – 174,1 днів). Виконання плану ліжко-днів по лікарні в цілому –105,9% (за минулий період – 104,1%). По відділенням план ліжко – днів за півріччя не виконали офтальмологічні ліжка – 81,1%, пологові ліжка – 92,0% та дитячі інфекційні ліжка – 77,3%.
В цьому півріччі значно покращились показники роботи хірургічного відділення, і не тільки по роботі ліжка, а й по кількості та якості оперативної роботи.
Так, середнє перебування на ліжку за півріччя знизилось до 10,6 проти 11,3 за відповідний період 2016 року.
Стаціонар лікарні забезпечує безвідмовну госпіталізацію пацієнтів з Городнянського, Ріпкинського, Куликівського районів, з м. Чернігов: за півроку проліковано 1462 іногородніх пацієнтів, причому практично всі такі пацієнти поступають за екстреними показами. Всього за І півріччя 2017 року в стаціонарі проліковано 6009 хворих . В плановому порядку було госпіталізовано 2502 хворих, що становить 41,6%, 58,4% госпіталізовано по екстреним показанням. Перевага екстрених госпіталізацій над плановими зберігається вже третій рік. В стаціонарі померло 106 осіб, з них в термін до 1 доби перебування – 26, що становить 24,5%. Ці показники також мають незмінний характер. Проведено 24 розтини (22,6%), розбіжність діагнозів – 1 (4,2%).

В І півріччі забезпечене подальше покращення роботи фізіотерапевтичної служби в цілому по району. З покращенням спрацювала служба по лікуванню стаціонарних хворих, на амбулаторному рівні поліпшення показників відбулось за рахунок вторинної ланки, М. – Коцюбинської, Гончарівської , Седнівської, Киїнської, Анисівської та Ст. Білоуської амбулаторій.
Не забезпечена стабільна робота відділення функціональної діагностики в умовах стаціонару: показник на 1 стаціонарного хворого знизився з 0,8 до 0,7. Ріст показника на амбулаторному рівні відбувся за рахунок поліклініки ЦРЛ, М. – Коцюбинської, Іванівської, Киїнської та Ст.Білоуської амбулаторій. Помітно зменшення кількості проведених ультразвукових досліджень як в цілому, так і по всіх видах досліджень.
Знову помітно знизились показники роботи лабораторної служби по кількості аналізів на 100 амбулаторних відвідувань і на первинній ланці, і в поліклініці ЦРЛ: з 62,8 до 62,1. В Ковпитській, Киїнській, Анисівській, Ст.Білоуській, Редьківській амбулаторіях лабораторні аналізи не проводяться взагалі. На фоні достатньо високих показників лікування хворих в стаціонарах вдома та на ліжках денного стаціонару питання дотримання діючих стандартів діагностики при наданні медичної допомоги викликає великий сумнів.

Таким чином, за І півріччя поточного року в балансі рейтингових показників, за якими оцінюються показники роботи медичних закладів, медична галузь району має достатньо високі місця (за попереднім аналізом).
За результатами проведеного аналізу показників діяльності в ІІ півріччі поточного року необхідно вжити заходи до подальшого покращення роботи, а саме:
– підвищенню кваліфікації кадрів медичних працівників первинної та вторинної ланки з особливим наголосом на раннє виявлення онкологічних захворювань та туберкульозу;
– продовженню роботи по поліпшенню матеріально – технічної бази медичних закладів району;
– використанню всіх можливостей параклінічних служб, які функціонують як на первинному, так і на вторинному рівнях надання медичної допомоги у відповідності до вимог діючих локальних протоколів надання медичної допомоги на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги;
– виконанню державних та районних програм, бюджетне фінансування яких здійснюється на районному рівні, економному використанню всіх наявних власних ресурсів, а також залученню позабюджетних коштів без шкоди для виконання головного завдання – охорони здоров’я людей.

Головний лікар
КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» Д.М.Руденко

Опубліковано у Цікаво знати. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *