Додаток До рішення районної ради 25 липня 2017 року «Про звіт комунального лікувально – профілактичного закладу «Чернігівська центральна районна лікарня» Чернігівської районної ради Чернігівської області про діяльність за 2016 рік

Звіт
комунального лікувально–профілактичного закладу
«Чернігівська центральна районна лікарня»
Чернігівського району Чернігівської області

про діяльність за 2016 рік

          У 2016 році здійснені заходи щодо підготовки та проведення акредитації лікарні.  Перед МОЗ України  підтверджено вищу акредитаційну категорію та отримано сертифікат системи управління якістю стосовно надання послуг в сфері охорони здоров’я, який засвідчує відповідність діяльності медичного закладу вторинного рівня надання медичної допомоги чинним  в  Україні  нормативним  документам та вимогам відповідних стандартів (ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи управління якістю. Вимоги” (ISO 9001:2008, IDT).
Сьогодні лікарня має потужність 360 ліжок (показник забезпеченості ліжками на 10 тисяч населення в районі станом на 01.01.2017 року становить 68,5 (в жовтні 2016 року скорочене хоспісне відділення на 25 ліжок (середньорайонний показник за 2016 рік  – 63,8, обласний – 95,9).
Відповідні сертифікати МОЗ України на право роботи мають клініко–діагностична лабораторія і рентгенівський кабінет.
Стаціонарна допомога надавалась 11 лікувальними стаціонарними відділеннями, а саме: приймальне, терапевтичне з кардіологічними ліжками, педіатричне, неврологічне, інфекційне, хірургічне з урологічними ліжками, ортопедо-травматологічне, гінекологічне, акушерське з ліжками патології вагітних, офтальмологічне з отоларінгологічними ліжками, відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Потужність поліклінічного відділення за плановими показниками розрахована  на 500 відвідувань за зміну. Амбулаторний прийом пацієнтів здійснювався фахівцями по 18 спеціальностям, продовжується робота пункту невідкладної медичної допомоги хворим вдома при поліклінічному відділенні, працівниками якого виконано 3439  виїздів різного спрямування, з них 440 – для обслуговування онкохворих. Достатньо високі стабільні показники роботи має стоматологічне відділення, продовжує функціонування госпрозрахунковий підрозділ – зуботехнічна лабораторія.
Крім того, в складі лікарні ефективно функціонує відділення функціональної діагностики та ендоскопії, оснащене сучасним медичним діагностичним обладнанням: ультразвуковими апаратами, електрокардіографами, ендоскопами, відеоендоскопічним устаткуванням.
Фізіотерапевтичне відділення забезпечує лікування пацієнтів в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах по всьому наявному спектру фізіотерапевтичних процедур.
Медичні працівники забезпечували реалізацію діючих державних та районних медичних програм. Так, на лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи використано: при амбулаторному лікуванні  на безкоштовні медикаменти та послуги зубопротезування– 350,0  тис. грн. (лікарі – спеціалісти виписали рецептів на 30% зазначених коштів у відповідності до розподілу районної державної адміністрації), при стаціонарному лікуванні – 1,228 тис. грн., лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет профінансовано 1230,3 тис. грн., на пільгове забезпечення ліками при амбулаторному лікуванні ветеранів та учасників бойових дій  – 12,5 тис. грн., при їх стаціонарному лікуванні: на медикаменти – 7,5 тис. грн. та харчування – 31,4 тис. грн., на безкоштовне зубопротезування ветеранів війни та АТО – 72,7 тис. грн. Загальна сума використаних за цільовими програмами лікування жителів району бюджетних коштів становить 1705,628 тис. грн.
Постійна увага приділялась виконанню діючих районних програм «Протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року», районній цільовій соціальній програмі протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки.
В КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» постійно на першому місці стоять питання кадрового забезпечення. Так, в минулому році на роботу прийнятий ЛОР–лікар, який вже має вищу атестаційну категорію та являється визнаним лікарем-хірургом.
Лікарня залишається одним з обласних медичних закладів, на базі яких міністерство дозволяє проходження лікарської інтернатури, а медичний коледж використовує як один з базових закладів для підготовки середніх медпрацівників. В 2016 році у нас проходили інтернатуру 5 лікарів за фахом: 1 – анестезіологія та інтенсивна терапія, 1 – ортопедія і травматологія, 1 – інфекційні хвороби, 1 – акушерство та гінекологія, 1 – неврологія.
В лікарні працює 94 лікарі (в районі – 127), з них 76,6% мають атестаційну категорію (по області – 66,8%), середнього медичного персоналу – 238 (в районі – 373),  з них 49,2% атестовані (по області – 54,4%). Показники забезпеченості медичними працівниками вираховуються для всіх медичних закладів району. По цих показниках забезпеченість лікарями  на 10 тисяч населення  становить 24,3 при середньорайонному показнику 20,7. Показник забезпеченості середнім медичним персоналом в районі на 10 тисяч населення – 71,5 при середньорайонному 74,1. Це стабільно одні з кращих показників в області.
За сприяння районної державної адміністрації, районної ради та голів сільських, селищних рад та депутатів, завдяки постійній роботі помітно збільшилось фінансування спрямоване на поліпшення матеріально – технічної бази лікарні.
Так, в 2016 році за кошти загального фонду районного бюджету  та бюджету розвитку придбано медичного обладнання  та інструментарію,  комп’ютерної техніки на загальну суму 316,3 тис. грн., в тому числі: 3 стерилізатори повітряні на суму 27,0 тис. грн., алкотестер за 25,35 тис. грн., десектор біполярний лапароскопічний за 12,24 тис. грн., електрокоагулятор високочастотний вартістю 50,0 тис. грн., щипці ларингологічні за 15,44 тис. грн., опромінювач ртутно – кварцовий вартістю 6,94 тис. грн., нікель – метал гідрідна батарея вартістю 27,535 тис. грн., 3 ноутбуки на суму 19,703 тис. грн., багатофункціональний пристрій вартістю 10,080 тис. грн., автоматичний гематологічний аналізатор вартістю 100,0 тис. грн. Перелік придбаного медичного обладнання – це суттєве підвищення саме якості надання медичної допомоги, бо все закуплене для ефективної діагностики та лікування пацієнтів.
Районний бюджет профінансував проведення поточних ремонтів коридору та сходових клітин головного стаціонарного корпусу, поліклінічного, дитячого, приймального та централізованого стерилізаційного відділень на загальну суму 812,0 тис. грн.
Отримано у вигляді благодійної допомоги медичне обладнання, твердий та м’який інвентар, візки медичні, побутова техніка тощо на суму 207,2 тис. грн.
На утримання КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» за 2016 рік фактично використано бюджетних коштів 36508,1 тис. грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями  – 26218,3 тис. грн. (71,8%), енергоносії – 5563,4 тис. грн. (15,2%), харчування – 383,9 тис. грн. (1,0%), медикаменти 1291,2 тис. грн. (3,5%).
Вартість харчування на 1 ліжко/день склала 7,06 грн., на медикаменти – 10,83 грн.
Залучено позабюджетних коштів в сумі 2839,0 тис. грн.

Демографічна ситуація в районі стабільно погіршується: народжуваність знижується – народилось – 314 дітей (в 2015 році -345 дітей, в 2014 році –  408, в 2013 – 448 дітей); показник смертності 20,5 на 1000 осіб, природній приріст населення становить -14,4, що не набагато відрізняється від попередніх років.
За 2016 рік у районі було прийнято 706 пологів (за 2015 рік – 810) з урахуванням пологів жителів інших адміністративних територій. Зареєстровано 4 випадки мертвонароджуваності. В той же час за минулий рік по району не має немовлячої  смертності.
В структурі причин загальної смертності населення:
на І місці – хвороби системи кровообігу – 71,0%;
ІІ місце – новоутворення – 11,6%,
ІІІ місце – хвороби органів дихання – 5,7%,
травми та отруєння продовжують реєструватись на ІV місці – 5,6%.
В структурі смертності від хвороб системи кровообігу в 2016 році зареєстровано певне зниження смертності від серцево–судинних захворювань та невелике збільшення інсультних форм при загальному зниженні смертності від церебро-васкулярних хвороб. Слід зазначити, що така тенденція формується завдяки тісній співпраці з судинним відділенням міської лікарні №2 (за рік нашим пацієнтам виконано 8 шунтувань, 43 коронарографій та 25 стентувань), з обласним кардіодиспансером, на базі якого  виконано 25 КВГ та 13 стентувань. На базі центральної районної лікарні проведено 6 тромболізісів: 1- при тромбозі легеневої артерії та 5- при інфаркті міокарду (всі пацієнти одужали).
В останні роки не відбувається збільшення показника смертності в працездатному віці. За 2016 рік померло 189 осіб, як і за  2015 рік ( показник 7,35 проти 7,33 на 1 тисячу працездатного населення – деяке збільшення за рахунок зменшення чисельності працездатного населення). Структура смертності в працездатному віці змінилась: на І місці хвороби системи кровообігу – 31,8%, на ІІ місці травми – 24,3%, на ІІІ місці – злоякісні новоутворення – 20,1%,  на IV – хвороби органів травлення – 7,9%.
Показник смертності у працездатному віці від ЦВХ (інсультні форми) за останні роки не збільшується: 11 проти 12 в 2015 році проти 12 в 2014 році.
Зменшення смертності від серцево–судинних хвороб відбувається другий рік поспіль. Активне впровадження сучасних методів лікування і діагностики за діючими локальними протоколами лікування основних захворювань, націлювання на раннє звернення за медичною допомогою у випадках різкого погіршення самопочуття, профілактика основних хвороб – це наші основні напрями роботи. Спільно з райдержадміністрацією та районною радою вирішене питання розміщення в поліклінічному відділенні компʼютерного томографа, який вже незабаром розпочне роботу. Це також підвищить якість діагностичного процесу, скоротить строки встановлення діагнозів в складних клінічних випадках.
Показники роботи амбулаторно-поліклінічної служби стабільні, зберігають позитивну динаміку. Показник відвідувань на 1 жителя в поліклініці  – 7,4 проти – 7,0 в 2015 році.
Для попередження народження дітей з вродженими вадами розвитку охоплено дворазовим ультразвуковим скринінгом 100% вагітних, дворазовим тестуванням (за згодою) на антитіла до ВІЛ охоплено 100% вагітних.
Підтримуються достатньо високі показники проведення онкопрофоглядів  як серед жінок (78,4% в 2016 – 2015 роках, 77,0% в 2014 році), так і серед чоловіків (95,5% за 2016 рік, 87,9% за 2015 рік, 86,5% за 2014 рік). Захворюваність на злоякісні пухлини за 2016 рік склала 394,0, за 2015 рік – 337,4 на 100 тис. населення, за 2014р. – 393,0 на 100 тис. населення. Тобто приблизно знаходиться на одному рівні з невеликою тенденцією до зростання.
Продовжує тривожити ситуація з туберкульозом. Туберкульоз – це соціальна хвороба. Вперше було виявлено 56 випадків туберкульозу легень (проти 47 в 2015 році), з них занедбаних – 5 (8,9%) проти 6 (12,7%). Але тенденція до зростання захворюваності на туберкульоз має стійкий характер в останні три роки: 121,0 на 100 тисяч населення в 2016 році, 101,6 – 2015 році, 93,5 – в 2014 році. При профоглядах виявлено 57,1% випадків легеневого туберкульозу проти 59,6%  в 2015 році. З метою раннього виявлення хворих на туберкульоз зроблено 26410 ФГ-обстежень. План обстежень виконаний повністю. В 2016 році до обстежень залучався виїзний флюорограф обласного протитуберкульозного диспансеру, зроблено 6000 флюорографій.
Відсоток охоплення новонароджених вакцинацією БЦЖ в пологовому відділенні знизився до 30,5 (показник цілком залежить від наявності вакцини).
Станом на 1 січня 2017 року на обліку знаходиться 71 ВІЛ-інфікована особа. Серед них – 54 дорослих та 17 дітей. 10 дітей із статусом СНІД, які народились від ВІЛ інфікованих матерів. За 2016 рік взято на облік 15 осіб, з них 4 дітей, які народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Померла 1 ВІЛ – інфікована особа. Особи, що стоять на обліку, в основному – молоді люди працездатного віку. 90% з них – соціально неблагополучні,  вживають наркотики, зловживають алкоголем.
В поліклінічному відділенні продовжує роботу кабінет “Довіра”, де кожний бажаючий житель району може пройти анонімне та безкоштовне обстеження на ВІЛ. За минулий рік по району обстежено на ВІЛ-інфекцію  2352 осіб, з них швидкими тестами – 780 осіб. Виявлено 16 позитивних, з  них – 8 осіб виявлено швидкими тестами.
Захворюваність на ВІЛ-інфекцію за 2016 рік складає 28,8 на 100 тис. населення, за відповідний період минулого року – 24,9  на 100 тис. населення.
В минулому році продовжувалась виїзна робота спеціалістів КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» по проведенню комплексних оглядів населення, в першу чергу організованих дитячих колективів в районі.
Стаціонарна допомога спрацювала на стабільному рівні: середнє число зайнятості ліжка по району склало 360,6 днів (за 2015 рік – 345,2), рівень госпіталізації  становив 22, 7 проти 23,0 в 2015 році  (по районам області – 20,9).
За минулий рік в стаціонарі проліковано 11805 хворих проти 12012 у 2015 році. Із них жителів м. Чернігова – 1574 (13,3%), жителів інших районів – 885 (7,5%). З інших районів частіше звертаються з приводу вагітності і пологів, гінекологічних, хірургічних та ортопедо – травматологічних оперативних втручань.  В плановому порядку по району госпіталізовано 5519  хворих, що становить 46,8%,  решта – по невідкладній допомозі та самостійно. Хворі пенсійного віку складають 39,5%.
Виконання плану ліжко-днів збільшилось до 107,9% проти 103,2%.
В цілому робота ліжок відповідає прийнятим нормативам, знаходиться на рівні, або перевищує середньорайонні та середньообласні показники.
Середня тривалість перебування на ліжку 11,0 (проти 11,1 за 2015 рік).
В стаціонарі померло 179 чоловік, з них в термін до 1 доби перебування – 51, що становить 28,5%. Проведено розтинів – 24 (13,4% всіх померлих), розбіжність діагнозів – 2,8%. Поліпшились показники хірургічної роботи. Так, збільшилась кількість операцій на 10 тисяч населення як в стаціонарі (на 7% більше), так і в амбулаторних умовах (на 16% більше).
Таким чином, за результатами минулого року  забезпечені стабільно високі показники роботи ліжкового фонду в цілому по лікарні, про покращені показники роботи параклінічних служб лікарні (лабораторії, фізіотерапії, рентгенслужби). В той же час баланс рейтингових показників стану здоров’я населення суттєво не змінився та, навіть, має певну тенденцію до погіршення за рахунок соціально значущих хвороб.
Спільне завдання медичних закладів первинної та вторинної ланок –  продовження  цілеспрямованої роботи на пріоритетних  напрямках охорони здоров’я, де головним залишається підвищення якості надання медичної допомоги.

 

Головний лікар
КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»                                                                 Д.М.Руденко

Опубліковано у Цікаво знати. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *