Хірургічне відділення з урологічними, офтальмологічними та отоларингологічними ліжками та операційним блоком

Хірургічне відділення має потужність 55 ліжок, у тому числі 5 ліжок урологічного профілю,  5 ліжок офтальмологічного та 5 ліжок отоларингологічного профілю.

В структуру відділення входить також операційний блок (4 операційних).
Медичну допомогу у відділенні надають 53 співробітника,  у т.ч. 18 медичні працівники операційного блоку. Із них лікарів – 7, медичних сестер – 23, молодших медичних сестер – 23. Окрім вказаних працівників у відділенні працює лікар-уролог (по сумісництву). З 8 лікарів атестовано на кваліфікаційні категорії 7, у т. числі на вищу атестаційну категорію з хірургії – 4. До надання стаціонарної хірургічної допомоги залучаються 2 лікаря – хірурга поліклінічного відділення. У 2015 році 2 лікарі – хірурги пройшли військову службу в зоні АТО.
Відділення здійснює  щоденні цілодобові чергування для надання хворим екстреної та невідкладної допомоги. Окрім того, у відділенні проходять лікування  хворі,  що госпіталізуються у плановому порядку. Відділення є базою для підготовки лікарів-інтернів. Станом на теперішній час таку підготовку проходять 2 лікаря.
В оснащенні підрозділу є відеохірургічне та зварювальне обладнання, за допомогою якого впроваджені сучасні ефективні мінімально травматичні оперативні втручання. Очолює відділення кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, головний позаштатний спеціаліст зі спеціальності «хірургія» управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації, голова правління Чернігівського обласного осередку Асоціації хірургів України Василинчук Валерій Володимирович.
Щорічно у відділенні проходять лікування більше 1700 пацієнтів з різною хірургічною патологією, виконується більше 1000 оперативних втручань.
Лікарі відділення мають досвід проведення основних видів хірургічних втручань на шлунку та дванадцятипалій кишці (зашивання виразки, екстрадуоденізації виразки, мостовиної та сегментарної дуоденопластики, ваготомій, резекційних методів лікування). Виконують основний спектр  хірургічних операцій на кишківнику (від ентерозізу до резекційних методів). Надають хірургічну допомогу за життєвими показаннями пацієнтам з травматичними ураженнями органів черевної, грудної порожнин та позаочеревинного простору. Проводять операції при патологічних ураженнях жовчовивідної системи (найбільш поширені відновні та реконструктивні операції). Здійснюють хірургічну корекцію вентральних гриж різної локалізації, у т.ч. із використанням алотрансплантатів. Застосовують зовнішні та внутрішні дренажі при захворюваннях підшлункової залози. Володіють методами відеохірургічних операцій при жовчно – кам’яній хворобі та рідинних утвореннях черевної порожнини. Спектр урологічних операцій, що виконується у відділенні, передбачає проведення оперативних втручань при варикоцеле, водянці оболонок яєчка, трансвезікальну одномоментну аденомектомію, пієло- та уретеролітотомію, нефректомію.

Завідувач відділенням:

Василинчук Валерій Володимирович,  кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, лікар-хірург вищої категорії, головний позаштатний спеціаліст управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації з хірургії
Закінчив в 1986 році Київський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа»
Тел. 3-04-29

Лікарі:
Дворник Ігор Олександрович, лікар – хірург першої категорії
Закінчив Національний державний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа»

 Кир’ян Ігор Миколайович, лікар – уролог другої  категорії
Закінчив Українську медичну стоматологічну академію в м. Полтава у 2002 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Мондельчук Ярослав Григорович, лікар – хірург
Закінчив Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця  в 2010 році  за спеціальністю «Лікувальна справа»

 Павлішин Олександр Петрович, лікар – хірург вищої  категорії
Закінчив  Куйбишевський  медичний інститут в  1983 році  за спеціальністю «Лікувальна справа»

 Пінчук Володимир Володимирович, лікар-хірург вищої категорії
Закінчив Одеський медичний інститут в 1993 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Рубан Володимир Анатолійович, лікар – хірург
Закінчив Київський медичний інститут в 1979 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Ячний Олексій Сергійович, лікар – хірург
Закінчив  Вінницький  медичний університет ім. М.І.Пирогова  в 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа»

Старша сестра медична відділення
Кир’ян Світлана Михайлівна,
сестра медична першої категорії (тимчасово відсутня)
В.о. обов’язки старшої сестри медичної Сучок Ольга Анатоліївна

Старша сестра медична операційного блоку
Райська Наталія Григорівна,
сестра медична вищої категорії