Перелік показань для госпіталізації в терапевтичне відділення

 1. Складні в діагностичному відношенні хворі терапевтичного профілю.
 2. Хворі з бронхо-легеневою патологією в стані загострення та гострі форми в тяжкому та середньої важкості стані з дихальною недостатністю:
 • Гострі та хронічні обструктивні бронхіти
 • Негоспітальні пневмонії І-ІІ-ІІІ кат.
 • Бронхіальна астма, статус
 • Ексудативні плеврити не tbc-етіології
 1. Хворі з серцево-судинною патологією, які потребують невідкладної допомоги, з неуточненим діагнозом та серцево-судинною недостатністю II-III ст., складними порушеннями ритму та провідності:
 • Гіпертонічні кризи
 • ІХС, нестабільна стенокардія
 • ІХС, пароксизмальна тахікардія
 • ІХС, постінфарктний кардіосклероз
 • ІХС, постійна форма фібриляції передсердь
 • ІХС з будь-якою декомпенсацією
 • Ревматизм в активній фазі та в стані декомпенсації
 • ДКМП
 1. Хворі з ендокринною патологією:
 • Цукровий діабет І та II типу в стадії субкомпенсації та декомпенсації
 • Тиреотоксикоз: вперше виявлений та в стадії декомпенсації
 • Гіпотіреоз, вперше виявлений
 1. Хворі з хворобами нирок, шлунково-кишкового тракту в тяжкому стані та середньої важкості в стадії загострення:
 • Гострі та хронічні пієлонефрити
 • Хронічні гломерулонефрити
 • Виразкова хвороба шлунку та 12 п/кишки
 • Синдром подразненого кишківника
 • Хронічний холецистит
 • Хронічний панкреатит
 1. Хворі з хворобами кістково-м’язової системи з високим ступенем активності вперше виявлені для уточнення діагнозу та лікування:
 • Реактивні артропатії
 • ДОА з больовим синдромом
 • Ревматоїдний поліартрит
 • Системний червоний вовчак
 • Системна склеродермія
 • Хвороба Бехтерєва
 1. Інші хворі з підозрою на терапевтичне захворювання, які знаходяться в тяжкому стані:
 • Анемії неуточненого ґенезу
 • Алергічні реакції

Юнаки допризовного та призовного віку для обстеження для РВК