Районний благодійний фонд «Милосердя»

Чернігівський районний благодійний фонд «Милосердя» (надалі – ЧРБФ «Милосердя», Фонд) був створений  в 2003 році  у відповідності до вимог законів України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та «Про об’єднання громадян». Фонд здійснює свою діяльність згідно з затвердженим Статутом, має Правління, обраного голову Правління, фінансову службу – 2 бухгалтери. Щорічно проводяться звітні конференції, на яких заслуховується звіт голови Правління  та звіт перевірки фінансово – господарської діяльності.

Фонд створений з метою:
– Здійснення благодійної діяльності для сприяння наданню медичної допомоги членам Фонду, які потребують стаціонарного  лікування;
– забезпечення членів Фонду медикаментами та засобами медичного призначення в умовах стаціонарного лікування в медичних закладах Чернігівського району, міських, обласних та республіканських медичних закладах (за направленням лікаря КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»).

Основними напрямками діяльності ЧРБФ «Милосердя» є:
= проведення інформаційної роботи по залученню юридичних та фізичних осіб, в тому числі і іноземних, для фінансового забезпечення діяльності Фонду;
= сприяння розвитку охорони здоров’я району шляхом надання допомоги медичним закладам у придбанні лікарських засобів, наданню у користування або у вигляді благодійної допомоги необхідного медичного обладнання, апаратури та інструментарію;
= підтримка і впровадження прогресивних технологій по медичному обслуговуванню населення.
Членами Фонду можуть бути громадяни України, особи без громадянства, які досягли віку18 років. Згідно з рішенням конференції Фонду  від 19.02.2014р. сума внесків для членів, які вступають до Фонду, складає 25 грн. в місяць. Члени Фонду мають право добровільно сплачувати членські внески в розмірі більше 25 грн. або за індивідуальними разовими внесками, при цьому розмір допомоги для медикаментозного забезпечення, в разі необхідності стаціонарного лікування для такого члену Фонду, значно збільшується. Щорічно проводиться не менше чотирьох засідань  Правління Фонду, що відповідає  положенням Статуту.

На засіданнях Правління розглядаються результати фінансово- господарської діяльності Фонду, щоквартально визначаються та затверджуються суми коштів, які виділялись для стаціонарного лікування хворих учасників Фонду, розглядаються можливості закупівлі та передачі у користування або у вигляді благодійної допомоги лікувальним закладам району медичного обладнання, інші поточні фінансові  питання.

Станом на  01.01 2017 року у Фонді налічується 2200 осіб – учасників,
в т. ч.
:

Працівників відділів райдержадміністрації та райради    129 чол      6,1%

Працівників підприємств                                                           76 чол       3,6%

Працівників сільських рад                                                        94 чол       4,4%

Працівників КЗ «Чернігівський рай центр ПМСД»          178 чол      8,4%

Працівників КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»                             568 чол      26,7%

Працівників шкіл Чернігівського району                           293 чол      13,8%

Жителів Чернігівського району                                           568 чол      26,7%

Жителів м.Чернігова                                                             220 чол      10,3%

За 2016 рік прийнято 136 осіб – учасників, вибуло по різним причинам – 77 осіб – учасників.

Право отримувати медикаменти та засоби медичного призначення при стаціонарному лікуванні за рахунок коштів Фонду в межах  накопичення членських внесків учасники набувають після 3 – х місячного перебування в Фонді та регулярній сплаті членських внесків. У разі членства в Фонді батька (матері) правом членства користуються і діти до 18 років.
За період роботи Фонду допомога на придбання медикаментів при стаціонарному лікуванні була надана 7683 хворим (з числа його членів) на загальну суму  2057,5 тис. грн.
Крім того, учасниками Фонду на конференціях прийняті рішення про надання одноразової допомоги (у вигляді оплачених через аптечну мережу медикаментів та виробів медичного призначення) членам Фонду у випадках, коли:
= член Фонду(стаж членства – більше 1 року) потрапляє на лікування у відділення анестезіології та інтенсивної терапії – в розмірі 2000 грн.
=
у члена Фонду (стаж членства – 2 і більше років) вперше виявляється онкологічне захворювання – в розмірі 5000 грн.
=
член Фонду за екстреними (плановими) показаннями (стаж членства – 5 і більше років) потребує проведення ангіо-коронарографії та стентування коронарних судин (або без нього) – в розмірі 5000 грн.

З метою реалізації іншого напрямку діяльності Фонду – поліпшення рівня надання медичної допомоги жителям району, за весь час роботи Фонду закуплено медичного обладнання, апаратури, обов’язкових комплектуючих до діючої апаратури на суму 1101,5 тис. грн. Все за договорами користування  передано для використання  в лікувальні  заклади  району. Це фельдшерсько-акушерські пункти, лікарські амбулаторії, структурні підрозділи ЦРЛ.

За 2016 рік проліковано за рахунок коштів Фонду 476 осіб – учасників Фонду  на суму 304,9 тис. грн., в розрахунку на 1 хворого –640,47 грн. (в 2015 р. – 551,41 грн.) , в тому числі:
– у відділенні інтенсивної терапії 30 чол. на суму 40,5тис.грн., в розрахунку на 1 хворого 1348,38  грн.
-з вперше виявленим  онкозахворюванням – 7 чол. на суму 22,2 тис. грн. в розрахунку на 1 хворого – 3166,74 грн.
– відшкодовано через касу Фонду за стаціонарне лікування хворих у неробочий час, вихідні та святкові дні, а також в медичних закладах за межами Чернігівського району  – 29 чол.  на суму 35,4 тис. грн.

Голова Правління  ЧРБФ «Милосердя»                                                     В.М.Чубич

Забезпечення хворих медикаментами в межах накопичення членських  внесків.
Забезпечення медикаментами при лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.
При  госпіталізації хворих членів Чернігівського районного благодійного фонду «Милосердя» чи їх дітей до 18 років  в неробочий час , вихідні та святкові дні , а також в медичні заклади за межами  Чернігівського району, проводиться  відшкодування  коштів, у межах накопичення членських внесків , за придбані медикаменти та засоби медичного призначення.
Забезпечення медикаментами  та засобами  медичного призначення хворих членів Фонду  та їх  дітей до 18 років з вперше виявленими злоякісними захворюваннями.
Надання фінансової допомоги на придбання виробів медичного призначення та медикаментів  для проведення  ангіо-коронарографії  та стентування коронарних судин.