Перелік відомостей, що становлять службову інформацію КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»

Додаток 3
до наказу КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»
від 31.12.2015 №321

До службової належить така інформація:
1. Що міститься в документах КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», які становлять внутрішню службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямків діяльності лікарні, процесом прийняття рішень та/або передують публічному обговоренню.
2. Що стосується законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян:
2.1. персоналізована інформація про стан здоров’я громадян (захворюваність, інвалідність, смертність та фізичний розвиток);
2.2. реєстри осіб, хворих на різні захворювання;
2.3. особові справи працівників КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ».
3. Що стосується заходів мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану.
4. Що стосується інших питань:
4.1. матеріали службових розслідувань за фактами надзвичайних подій (надзвичайних ситуацій) серед співробітників, перевірок скарг та заяв громадян, пов’язаних з службовою діяльністю;
4.2. дані суб’єктів, з якими співпрацює лікарня в господарській діяльності;
4.3.  відомості, отримані в процесі службових розслідувань з питань протидії корупції, до моменту прийняття щодо них рішення;
4.4.  відомості за сукупністю всіх показників про роботу з виконання оперативних завдань, направлених на стабілізацію епідситуації;
4.5.  документи (листи, накази, акти та інші матеріали), що містять відомості з питань технічного захисту інформації;
4.6.  документи, що містять конфіденційну інформацію органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, отримані КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ».

Заступник головного лікаря
з медичної частини                                                               В.М.Чубич