Наказ КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» від 31.12.2015 №321

Комунальний лікувально-профілактичний заклад
«ЧЕРНІГІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
Чернігівської районної ради Чернігівської області

Н А К А З

 від  31 грудня  2015 року                                                                                       № 321

    м. Чернігів

Про забезпечення доступу громадян
до публічної інформації в Чернігівській
центральній районній лікарні

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939 – VI з метою забезпечення доступу громадян до публічної інформації в КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ»

НАКАЗУЮ:

 1. Призначити секретаря-друкарку Стеченко О.М. відповідальною за організацію доступу громадян до публічної інформації в КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ».
 2. Затвердити:
  2.1. Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію в КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» (Додаток 1).
  2.2. Перелік документів та відомостей, розпорядником яких є КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ», що підлягає обов’язковому оприлюдненню. (Додаток 2).
  2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» (Додаток 3).
  2.4. Форми для подання запиту на отримання публічної інформації з КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» (Додаток 4).
 3. Лікарю-статистику інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики Соболєвій А.Г. забезпечити оприлюднення на інформаційному стенді інформації зазначеної у п.2.2. та зразків форм запитів на отримання інформації згідно з наказом Міністерства юстиції України від 26.05.2011 №1434/5 «Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації», зареєстрованого в Мінюсті 26.05. 2011 за №629/19367.
  Термін: в тижневий строк
 4. Секретарю-друкарці Стеченко О.М., лікарю-статистику інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики Соболєвій А.Г. забезпечити ведення необхідного обліку звернень громадян до публічної інформації в КЛПЗ «Чернігівська ЦРЛ» та можливість розміщення запитувачів для роботи з документами чи їх копіями, надання необхідних запитувачам форм та прийняття інформаційних запитів.                                                                                                                                                                                                                      Термін: в тижневий строк
  5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Головний лікар                                                              Д.М.Руденко

наказ № 321 від 31.12.2015 публічна інформація