Ліцензія на провадження господарської діяльності з використанням джерел іонізуючого опромінення